Advokatfirmaet Nova

næringslivets foretrukne valg

Våre KOMPETANSEpilarer

k

Fast eiendom og entreprise

Nova har spisskompetanse innen alle fast eiendoms rettsforhold – herunder entreprise og tomtefeste.

Insolvens og restrukturering

Våre advokater har særlig kompetanse med rettslige problemstillinger knyttet til konkurs.

g

Life science, teknologi og innovasjon

Vi bistår bl.a med lisensiering, kontrakter, immaterielle rettigheter, selskapsrett og moms m.m

 

MØT NOEN Av VÅRE ADVOKATER

Fabian Skaane har bred erfaring innen forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning.

Særlig kompetanse innen fast eiendom, forsikring- og selskapsrett.

Fabian Skaane

Partner, advokat, daglig leder

Erik Rosen har bred erfaring fra ledelse og styrearbeid. En ettertraktet sparringspartner for blant annet teknologi- og innovasjonsselskaper. 

Han er siviløkonom og autorisert finansanalytiker. 

Erik Rosen

Partner, advokat

Per Omreng har lang og bred erfaring som bostyrer for særdomstolen Oslo byfogdembete i Oslo

Han har dessuten særlig kompetanse innen pengekrav, pant, kausjoner og styreansvar. Per Omreng

Partner, advokat

kontakt oss i dag!

samarbeidspartnere

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6
0161 Oslo

Postadresse:
Pb. 1807 Vika
0123 Oslo

Org.nr. 874 354 562

+47 23 10 30 00

 

 

 

 

Org.nummer: 874 354 562

Org.nr. 874 354 562